Hieronder vindt u een stukje uit onze zeer uitgebreide helpfile die u hier kunt downloaden.


Welkom op IB-BBS!
Om beginnende gebruikers wegwijs te maken in het gebruik van IB-BBS,
volgen hier enige tips.

Ten eerste, en dat is belangrijk om te onthouden:
U bent verbonden met een computer. Niemand kijkt u op de vingers
en niemand neemt het u kwalijk als u per ongeluk iets verkeerd doet.

WAT IS EEN BULLETIN BOARD?
Letterlijk vertaald betekent dit: "prikbord". Bulletin boards waren
oorspronkelijk vooral bedoeld als communicatiemiddel tussen twee of
meerdere personen.

Gaandeweg is het verschijnsel "Bulletin Board" uitgegroeid tot een
wereldwijd netwerk van aan elkaar gekoppelde computersystemen.

UITWISSELEN VAN BERICHTEN
De meeste bulletin boards bieden u de mogelijkheid om berichten te
plaatsen. Dit kan nuttig zijn wanneer u bijvoorbeeld een probleem
met uw computer heeft, of wanneer u leden zoekt voor een duivenclub
die u wilt gaan oprichten. In feite is vrijwel alles op dit gebied
toegestaan, met enkele uitzonderingen.
Het onderwerp "MESSAGES" (berichten) wordt later nog uitvoerig behandeld.

PUBLIC DOMAIN SOFTWARE
Tegenwoordig blijken steeds meer bulletin boards zich te gaan
specialiseren in een bepaald aspect van de computerhobby. Er zijn
bijvoorbeeld bulletin boards die zich alleen bezighouden met bepaalde
programmeertalen. Of bulletin boards die alleen als vraagbaak
bedoeld zijn.

Bovendien bieden bijna alle bulletin boards u de mogelijk om via uw
modem software (computerprogramma's) naar u toe te halen.
IB-BBS biedt u al deze mogelijkheden tegelijk, en nog veel meer!

HET GEBRUIK VAN HET IB-BBS
Het is niet de bedoeling u elk detail van IB-BBS uit te leggen. Wat
we willen, is u op de belangrijkste mogelijkheden wijzen. Wanneer u
enkele simpele commando's onder de knie heeft, kunt u IB-BBS zelf
gaan verkennen, en zelf alle opties uitproberen.

HET HOOFDMENU VAN IB-BBS
Het hoofdmenu geeft u een opsomming van diverse mogelijkheden waaruit
u een keuze kunt maken. Dit menu (en alle andere menu's) worden nog
wel eens gewijzigd; er wordt continue gewerkt om IB-BBS uit te
breiden en te verbeteren.
Dit is een voorbeeld van het het hoofdmenu:

NIVEAUS
U maakt een keuze uit het hoofdmenu door de letter van uw keuze te
tikken; b.v. "R" wanneer u naar "MESSAGES" wilt gaan.
In het gebied van uw keuze krijgt u een nieuw menu voorgeschoteld,
waaruit u opnieuw kunt kiezen, enz. totdat u uiteindelijk bent
aangekomen bij het onderwerp dat u wilt hebben.

Dit kan verwarring geven wanneer u dit niet gewend bent, en het is
gemakkelijk om "de weg kwijt te raken" in IB-BBS. Daarom zijn er
twee mogelijkheden om weer op het goede pad te raken.

HOE KOMT U TERUG IN HET HOOFDMENU?
Met "-" (het minteken) gaat u terug naar het vorige menu. Door
herhaaldelijk "-" in te tikken, komt u uiteindelijk weer bij het
hoofdmenu terecht.

U kunt zich dit voorstellen als een boom met takken; een bepaalde
optie uit het hoofmenu geeft soms toegang tot een aantal zijtakken,
die zelf ook weer zijtakken kunnen hebben, enzovoorts.

graag met anderen wilt delen, dan kunt u het naar IB-BBS toesturen.
U kiest daarvoor vanuit het Hoofdmenu de <S>iles optie.

IB-BBS vraagt nu naar de naam van het bestand dat u over wenst te sturen.
Druk deze in gevolgd door ENTER. Nu vraagt IB-BBS een beschrijving van
het bestand dat u over gaat sturen. Typ de beschrijving in (maximum 45
karakters) en druk weer op ENTER.
U kiest weer een protocol, waarna IB-BBS meldt dat het BBS klaar
staat voor ontvangst.
U geeft uw communicatiepakket opdracht om uw file te versturen. Meestal
gaat dit met de PgUp toets, of soms met CONTROL-S. Alles gaat precies
als bij DOWNLOADen, alleen gaat uw file nu de andere kant op.

GEEN COPYRIGHTED MATERIAAL UPLOADEN
-----------------------------------
Vanwege de auteursrechten die op (C)opyrighted materiaal rusten, is
het NIET toegestaan dergelijk materiaal naar IB-BBS toe te sturen.
Doet u dit toch, dan wordt uw programma zonder meer verwijderd.
U mag WEL (C)opyrighted SHAREWARE uploaden; overtuig u ervan dat de
auteur uitdrukkelijk toestemming geeft tot verspreiding.